Mgr. Szarka Katarína, PhD.
Mgr. Szarka Katarína, PhD.
vedúca projektu
pedagogický pracovník Katedry chémie PF UJS
PaedDr. Juhász György, PhD.
PaedDr. Juhász György, PhD.
zástupca vedúcej projektu
pedagogický pracovník Katedry chémie PF UJS
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
Mgr. Tóth-Bakos Anita, PhD.
člen riešiteľského tímu
pedagogický pracovník Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
RNDr. Zoltán Fehér, PhD.
člen riešiteľského tímu pedagogický pracovník Katedry matematiky a informatiky EF UJS
Mgr. Vargová Andrea, PhD.
Mgr. Vargová Andrea, PhD.
člen riešiteľského tímu
pedagogický pracovník Katedry chémie PF UJS
PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
PaedDr. Puskás Andrea, PhD.
člen riešiteľského tímu
pedagogický pracovník Katedry modernej filológie PF UJS
Mgr. Jaruska Ladislav, PhD.
Mgr. Jaruska Ladislav, PhD.
člen riešiteľského tímu
pedagogický pracovník Katedry matematiky a informatiky EF UJS

Ďalší externí členovia riešiteľského tímu

doc. RNDr. Brestenská Beáta, PhD.
doc. RNDr. Brestenská Beáta, PhD.
externý člen riešiteľského tímu
pedagogický pracovník – vysokoškolský učiteľ Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave

technický pracovník

Gabriel Kovács
Gabriel Kovács