Modely výučby

Vyučujúci

Dátum modelovej hodiny

Stupeň vzdelávania

Predmet

Téma hodiny

Implementované webové aplikácie

Vzdelávacie materiály (prezentácie)

Mgr. Katarína Szarka, PhD.

09.11. 2017

Mgr.

Diagnostické a spätnoväzbové metódy vo vyučovaní chémie

e-rozvíjajúce hodnotenie a webové aplikácie podporujúce ąkolské
hodnotenie

quizlet

GoToQuiz

QuizSocket

Quizzy

QuizeRevolution

purposegames

Socrative

iRubrics

Rubistar

QuickRubric

Rubric Maker

Rubric Machine

Rubric for
Assessment

Evernote

Padlet

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Katarína Szarka, PhD.

20.02. 2018

Mgr.

Didaktika

Webové aplikácie podporujúce ąkolské hodnotenie

Quickrubric

PollEveryWhere

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Katarína Szarka, PhD.

20.02. 2018

Bc.

Základy informatiky

Vyuľitie webových aplikácií v pedagogickej praxi

Quickrubric

PollEveryWhere

Stiahnuť / Letöltés

 

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.

06. 03. 2018,

BC.

HVA4 – Inątrumentálne činnosti, hudobný inątrumentár

Webové aplikácie vo výučbe – online nástenky

Padlet

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD.

07. 03. 2018

BC.

HVA4 – Inątrumentálne činnosti, hudobný inątrumentár

Webové aplikácie vo výučbe – online nástenky

Padlet

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Andrea Vargová, PhD.

27.02. 2018

Bc.

Intonačno-rytmická výchova v predprimárnom vzdelávaní

Vyuľitie web-based časových osi v pedagogickej praxi

Sutori

Timetoast

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Andrea Vargová, PhD.

01.03. 2018

Bc.

Hudobná výchova a didaktika

Vyuľitie web-based časových osi v pedagogickej praxi

Sutori

Timetoast

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.

10. 03. 2018

Bc.

Matematika a didaktika matematiky

Vyuľitie webových aplikácií vo vyučovaní matematiky

Goconqr

GeoGebra

Stiahnuť / Letöltés

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. Ladislav Jaruska, PhD.

15. 03. 2018

Mgr.

Matematika a didaktika matematiky

Vyuľitie webových aplikácií vo vyučovaní matematiky

Goconqr

GeoGebra

Stiahnuť / Letöltés

Stiahnuť / Letöltés

Mgr. György Juhász, PhD.

22. 03. 2018

Mgr.

Chemický a didaktický softvér

Molekulové modelovanie prostredníctvom web-based aplikácií

WebMO

Molecular Constructor

Stiahnuť / Letöltés

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

19.03.

2018

Bc.

Didaktika chémie

Hodnotenie v modernej ąkole

Sumatívne a formatívne hodnotenie

Tvorba kriteriálnej tabuµky pre hodnotenie výsledného projektu na
seminári z didaktiky chémie

Rubrics for assessment

iRubrics

Stiahnuť / Letöltés

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

26.03.

2018

Bc,

Didaktika chémie

Rozvíjajúce hodnotenie -Portfólio

e-Portfólio

App:

Office 365, Mahara

 

Stiahnuť / Letöltés

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD.

02.04.

2018

Bc

Didaktika chémie

Hodnotenie e-Portfólia pre vzdelávanie

Finalizácia kriteriálnej tabuµky na hodnotenie záverečného projektu
ątudenta (vąetci ątudenti hodnotia jednotlivé záverečné projekty).

e-Forms anketa

Kriteriálna tabuµka – pre hodnotenie záverečného projektu
ątudentov na predmete didaktika chémie

Stiahnuť / Letöltés