VÝSLEDKY ANALÝZY – Analýza súboru vybraných web-based aplikácií

ANKETOVÝ PRIESKUM -“Digitálna gramotnosť učiteľa v príprave budúcich učiteľov” Popis: Anketový prieskum je súčasťou výskumných metód, pomocou ktorých chceme zistiť, aký je Váš názor na vybrané aspekty digitálnej gramotnosti učiteľa vo vzdelávaní budúcich učiteľov. Výsledky, ktoré v našom výskume získame, budú použité výhradne na vedecké účely a budú dôverné. Verím, že na otázky odpoviete úprimne. Formulár

 VÝSLEDKY PRIESKUMU – DOCX

ANKETOVÝ PRIESKUM – Formulár

HODNOTENIE WEBOVÝCH APLIKÁCIÍ