V dobe hromadnej digitálnej komunikácie, kedy už informačno-komunikačné technológie nie sú kuriozitou, kedy sa nachádzame už po eufórii prvého údivu z moderných digitálnych prostriedkov, kedy na trhu s IKT sa každodenne objavujú nové digitálne prostriedky a on-line aplikácie, prišiel už čas aktívnej a zmysluplnej implementácie digitálnych aplikácií do vzdelávania.

Byť on-line pre súčasnú mladú generáciu je „k životu nevyhnutné“. Tí, ktorí ovládajú mobilné zariadenia, ktorých prirodzeným atribútom je možnosť on-line spojenia, sťahujú, zdieľajú, hodnotia – dávajú spätnú väzbu, komunikujú rôznymi neverbálnymi a verbálnymi kanálmi. Pre nich je forma virtuálneho sveta a spolužitia bežnou formou sociálnej existencie v informačnej spoločnosti.

On-line web-based aplikácie, ktoré boli síce vyvinuté pre komerčné účely, niektoré majú v sebe aj výchovno-vzdelávací potenciál. Viaceré poskytovatelia on-line služieb ponúkajú bezplatný prístup k svojim digitálnym kapacitám pre vzdelávacie účely. Hlavnou ambíciou projektu je inovovať vzdelávacie formy a metódy prípravy budúcich učiteľov na PF UJS prostredníctvom web-based aplikácií, vychádzajúc z presvedčenia, že generácia budúcich učiteľov, ktorá prežíva on-line formy a metódy vzdelávania vo vlastnom štúdiu, teda je vychovaná v pozitívnom duchu integrovať on-line aplikácie do vzdelávania, ľahšie sa prispôsobuje stále meniacim sa technológiám informačnej spoločnosti ako aj očakávaniam profesie učiteľa 3.tisícročia.