• analýza trhu komerčných, bezplatne poskytnutých web-based aplikácií, ktoré sú aplikovateľné do vzdelávania,
  • tvorba súboru vybraných web-based aplikácií a ich charakteristika spracovaná do užívateľských manuálov,
  • tvorba súboru ukážkových modelov učebných on-line aktivít zameraním prostredníctvom vybraných web-based aplikácií.