Monográfia

By |September 12th, 2018|Uncategorized|0 Comments

Momenty tímovej práce

Pracovné stretnutia 2018 Pracovné stretnutia 2017 Pracovné stretnutia 2016          

By |January 23rd, 2018|Uncategorized|0 Comments

Web-Based aplikácie v transdisciplinárnom vzdelávaní budúcich učiteľov

V dobe hromadnej digitálnej komunikácie, kedy už informačno-komunikačné technológie nie sú kuriozitou, kedy sa nachádzame už po eufórii prvého údivu z moderných digitálnych prostriedkov, kedy na trhu s IKT sa každodenne objavujú nové digitálne prostriedky a on-line aplikácie, prišiel už čas aktívnej a zmysluplnej implementácie digitálnych aplikácií do vzdelávania. Byť on-line pre súčasnú mladú generáciu [...]

By |June 29th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Ciele projektu

analýza trhu komerčných, bezplatne poskytnutých web-based aplikácií, ktoré sú aplikovateľné do vzdelávania, tvorba súboru vybraných web-based aplikácií a ich charakteristika spracovaná do užívateľských manuálov, tvorba súboru ukážkových modelov učebných on-line aktivít zameraním prostredníctvom vybraných web-based aplikácií.

By |June 29th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Harmonogram

By |June 21st, 2016|Egyéb @sk, Egyéb @sk, Egyéb @sk, Egyéb @sk, Egyéb @sk|0 Comments